پرش به محتوای اصلی
برو به جستجو
RCUWM
English
فارسی
  
RCUWM > اخبار > صفحات > Drought_Oman_2011_fa.aspx  

عنوان:کنفرانس بین المللی «راهکارهای مدیریت خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک»، آذر 1390، مسقط 
 
 

کنفرانس بین المللی راهکارهای مدیریت خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک، از تاریخ 20 لغایت 23 آذرماه 1390 توسط مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری و با مشارکت وزارت شهرداری های و منابع آب عمان در شهر مسقط - عمان برگزار گردید.

بیانیه اختتامیه این رویداد بین الملی به شرح زیر میباشد:

  1. برنامه بلندمدت برای مدیریت جامع خشکسالی که تمامی ارگان های مربوطه را در بر بگیرد باید تدوین گردد.
  2. کشورهایی که با وضعیت بحرانی آب مواجه هستند باید راهکارهای موثری را که شامل راهکارهای عملی برای افزایش بهره وری آب بوده در نظر بگیرند.
  3. برنامه ابتکار بین المللی خشکسالی که به تازگی توسط برنامه بین المللی آبشناسی یونسکو مورد تصویب قرار گرفته، نیاز به همکاری نزدیک، تبادل دانش و فن آوری از جانب کشوها و سازمان های مرتبط دارد.
  4. اثبات شده است که بکارگیری فن آوری ایزوتوپ در مدیریت جامع منابع آب، با در نظر گرفتن مسایل زیست محیطی، راهکار مناسبی برای حل چالش های آبی، چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت میباشد.
  5. راهکارهای جدید برای سازگاری با تغییر اقلیم و تاثیرات مخرب آن بر خشکسالی باید در نظر گرفته شود.
  6. شرکت کنندگان از تاسیس پارک علوم و فن آوری در عمان، شامل مرکز تحقیقات محیط زیست استقبال و پیشنهاد نمودند که مسایل مرتبط با خشکسالی و تغییر اقلیم نیز مورد توجه قرار گیرد.
  7. پیشنهاد گردید شبکه جهانی برای ارتباط مراکز علمی و فن آوری مرتبط با خشکسالی تاسیس گردد.
  8. پیشنهاد گردید مکانیزمهای فعلی محلی استحصال آب باران، خصوصا در مناطق روستایی توسعه یابد.
  9. فعالیت های ظرفیت سازی و آموزشی باید از طریق برگزاری دوره های آموزشی، کنفرانس ها، کارگاه ها و پروژه های تحقیقاتی توسعه یابد.
  10. تصمیم گیرندگان باید همواره از مسایل آبی بطور اعم و راهکارهای مدیریت خشکسالی بطور اخص، با هدف کاهش اثرات منفی خشکسالی حمایت کنند.

در پایان شرکت کنندگان از وزارت شهرداری ها و منابع آب عمان برای میزبانی این رویداد بین المللی قدردانی نمودند. آنها همچنین مراتب قدردانی خود را از مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری و کمیته برگزاری و حامیان برگزار این رویدداد اعلام نمودند.

پيوندها:
     
[All rights reserved by RCUWM 2002-2010]
info@rcuwm.org.ir